5 lưu ý khi đọc báo cáo tài chính ở Việt Nam

Cùng anh Long Phan tìm hiểu về 5 điều lưu ý khi đọc báo cáo tài chính tại Việt Nam: 1. Chất lượng lợi nhuận 2. Bối cảnh doanh nghiệp  3. Sự vận động của dòng tiền  4. Chủ tịch – Đằng sau những con số  5. Độ chính xác của đơn vị kiểm toán Cám ơn […]