5 lưu ý khi đọc báo cáo tài chính ở Việt Nam

đọc hiểu báo cáo tài chính

Cùng anh Long Phan tìm hiểu về 5 điều lưu ý khi đọc báo cáo tài chính tại Việt Nam:

1. Chất lượng lợi nhuận
2. Bối cảnh doanh nghiệp 
3. Sự vận động của dòng tiền 
4. Chủ tịch – Đằng sau những con số 
5. Độ chính xác của đơn vị kiểm toán

Cám ơn anh Long Phan một lần nữa đã là khách mời của em để cùng trao đổi với các bạn hữu về chủ đề phức tạp nhưng phức tạp này.