5 lưu ý khi đọc báo cáo tài chính ở Việt Nam

Cùng anh Long Phan tìm hiểu về 5 điều lưu ý khi đọc báo cáo tài chính tại Việt Nam: 1. Chất lượng lợi nhuận 2. Bối cảnh doanh nghiệp  3. Sự vận động của dòng tiền  4. Chủ tịch – Đằng sau những con số  5. Độ chính xác của đơn vị kiểm toán Cám ơn […]

Chuẩn bị cho video “chuẩn hot” của youtube Thái Phạm

Gặp ông anh quý Long Phan để chuẩn bị cho một chủ đề rất hot trên kênh “Iu tu bi” Thai Pham thời gian sớm! Video chủ đề: “Báo cáo tài chính doanh nghiệp khi đọc thì cần lưu ý gì” nhé! #Nỗ lực vì kiến thức và sự giàu có của các bạn hữu #ThaiPhamHappyLive – Thay đổi […]

Đọc và hiểu báo cáo kết quả kinh doanh như thế nào?

Vận dụng ra sao? 1) Top line là gì? 2) Bottom line là gì? 3) Dự báo tốc độ tăng trưởng tương lai của công ty được không? (TIẾP TỤC SERIES VIDEO: ĐẦU TƯ THEO PAYBACK TIME và RULE 1 nhé) P/S: Đặc biệt dành cho các anh em bạn hữu muốn hỏi tôi mà […]