Đọc và hiểu báo cáo kết quả kinh doanh như thế nào?

Đọc hiểu báo cáo kết quả kinh doanh

Vận dụng ra sao?

1) Top line là gì?

2) Bottom line là gì?

3) Dự báo tốc độ tăng trưởng tương lai của công ty được không?

(TIẾP TỤC SERIES VIDEO: ĐẦU TƯ THEO PAYBACK TIME và RULE 1 nhé)

P/S: Đặc biệt dành cho các anh em bạn hữu muốn hỏi tôi mà đang ở xa HCM chưa có điều kiện gặp.