Đố các bạn, nút nào kì diệu nhất trên Facebook?

(Hỏi lúc 1h chiều thứ 7) chắc ít người online? Câu trả lời sẽ được sửa trong tút này lúc 3h chiều Update: 4h chiều câu trả lời! Nút kì diệu nhất là nút BLOCK các anh em ạ 🙂, Vì sao? Vì không yêu nhau thì không cần tìm đến nhau đỡ mất thì giờ […]

10 LỜI KHUYÊN KHI DÙNG FACEBOOK & MẠNG XÃ HỘI NÓI CHUNG

(Thai Pham’s advices) 1. Đừng trả lời và theo dõi các tin tức tiêu cực 2. Đừng cố gắng bán một thứ gì đó cho người khác, thay vì bán hãy chia sẻ những điều có ý nghĩa, hãy chia sẻ những thứ có tính giáo dục. 3. Chọn cho mình một vị thế trên […]