Đố các bạn, nút nào kì diệu nhất trên Facebook?

Đố các bạn, nút nào kì diệu nhất trên Facebook?

(Hỏi lúc 1h chiều thứ 7) chắc ít người online? Câu trả lời sẽ được sửa trong tút này lúc 3h chiều

Update: 4h chiều câu trả lời!

Nút kì diệu nhất là nút BLOCK các anh em ạ , Vì sao? Vì không yêu nhau thì không cần tìm đến nhau đỡ mất thì giờ giải thích.

#Giải_thích_lên_phường

c