Ngoài ám ảnh với những ý tưởng mới, hãy nhớ đâu là sản phẩm cốt lõi và là “chén cơm” của công ty, KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN là câu thần chú bạn phải luôn nhớ kỹ để không đi lạc hướng. Việc phát triển tinh thần cải tiến bao gồm những bước sau: 1. Tự […]

Chào các bạn!

Như đã hứa, tôi gửi bạn Link video 3 tiếng coi lại về Hội thảo Corobinar “Marketing giỏi phải kiếm được tiền trong mùa đại dịch” chúng tôi đã upload ở đây nhé! Enjoy watching! #ThaiPham #Marketing_giỏi_phải_kiếm_được_tiền #Corobinar P/S: Nhiều bạn nhắn riêng cám ơn tôi và học hỏi được nhiều. Tôi trân trọng và […]