Merry Christmas

“Giáng Sinh là thời điểm của tinh thần yêu thương và cho đi mà không nghĩ nhiều đến việc ta sẽ nhận được gì. Đây là thời điểm của hạnh phúc bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy niềm vui của nhân gian, của mọi người. Giáng Sinh cũng là thời điểm chúng ta tha […]