Merry Christmas

Merry christmas

“Giáng Sinh là thời điểm của tinh thần yêu thương và cho đi mà không nghĩ nhiều đến việc ta sẽ nhận được gì. Đây là thời điểm của hạnh phúc bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy niềm vui của nhân gian, của mọi người. Giáng Sinh cũng là thời điểm chúng ta tha thứ cho bản thân mình và dành thời gian quý báu cho những người thân khác” – Thomas S. Monson

The art of living is the art of giving!

Sống là cho đi!

Merry X-mas & Happy Holidays bạn hữu!

Chúc Giáng Sinh an lành, hạnh phúc!

#GodBlessus
#ThaiphamHappyLive