Cơ hội và lợi ích từ thương mại quốc tế

Nếu như bạn bước vào một siêu thị và có thể mua chuối Nam Mỹ, cà phê Brazil và một chai rượu vang Nam Phi, điều này có nghĩa là bạn đang được hưởng những lợi ích từ thương mại quốc tế. Thương mại quốc tế (International Commerce) được hiểu là sự trao đổi hàng […]