Cơ hội và lợi ích từ thương mại quốc tế

CƠ HỘI VÀ LỢI ÍCH TỪ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | KINH TẾ HỌC CƠ BẢN A BỜ CỜ

Nếu như bạn bước vào một siêu thị và có thể mua chuối Nam Mỹ, cà phê Brazil và một chai rượu vang Nam Phi, điều này có nghĩa là bạn đang được hưởng những lợi ích từ thương mại quốc tế.

Thương mại quốc tế (International Commerce) được hiểu là sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các nước thông qua hoạt động xuất nhập khẩu. Thương mại quốc tế là hình thức quan hệ kinh tế quốc tế xuất hiện sớm nhất, hiện nay vẫn giữ vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế từng quốc gia và phát triển kinh tế thế giới.