Mưa to

Lái xe chậm chậm cẩn thận! Nhưng cứ mưa là lại có Lộc Ai hỏi bảo làm gì đi mưa? Chả biết thấy vui vì có nước thì có tiền 😚