NGHỊ QUYẾT ĐẦU NĂM 2021

Tất cả chúng ta đều có một cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến giấc mơ ấy thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.   NHƯNG…   Phải là niềm tin đúng đắn và chính […]

Mừng năm mới, mừng con người mới

“Chúng ta không quyết định được TƯƠNG LAI Chúng ta chỉ quyết định được THÓI QUEN Chính THÓI QUEN quyết định TƯƠNG LAI “ *** Bất cứ vào dịp đầu năm mới nào (dù là Dương lịch hay Âm lịch), tôi dám cá là biết bao bạn hữu ở ngoài kia đều lên kế hoạch […]

Mừng năm mới – mừng con người mới

“Chúng ta không quyết định được TƯƠNG LAI Chúng ta chỉ quyết định được THÓI QUEN Chính THÓI QUEN quyết định TƯƠNG LAI “ *** Bất cứ vào dịp đầu năm mới nào (dù là Dương lịch hay Âm lịch), tôi dám cá là biết bao bạn hữu ở ngoài kia đều lên kế hoạch […]