Mừng năm mới, mừng con người mới

mừng năm mới mừng con người mới

“Chúng ta không quyết định được TƯƠNG LAI
Chúng ta chỉ quyết định được THÓI QUEN
Chính THÓI QUEN quyết định TƯƠNG LAI “

***

Bất cứ vào dịp đầu năm mới nào (dù là Dương lịch hay Âm lịch), tôi dám cá là biết bao bạn hữu ở ngoài kia đều lên kế hoạch cho mình với nhiều điều gọi là Nghị Quyết Đầu năm với RẤT NHIỀU mục tiêu và Dự định!

Nhưng sau đó tầm 2-3 tuần mọi thứ lại quay trở về với chính thói quen cố hữu của chính mình! Và những mục tiêu, dự định tốt đẹp ấy sẽ…quăng xó ở đâu đó, không bao giờ đụng tới! nhìn tới nữa!

Việc lên kế hoạch đầu năm này sẽ nhàm tới mức đến những năm sau, bạn thậm chí còn không thèm lên dự định hay nghị quyết đầu năm (new year resolutions) nữa, vì bạn có tin nó đâu? Có làm nó đâu?…Bạn thậm chí còn không tin vào mình nữa. Bạn nói thôi…Tuỳ duyên!!! (WTH!)

Bạn muốn 2020 của bạn cũng như vậy hay bạn muốn nó khác đi!?

Nếu được, tôi mong bạn và tôi nữa, hãy biến năm 2020 là MỘT NĂM KHÁC HẲN. Một năm của những HÀNH ĐỘNG LIÊN TỤC & bạn sẽ phải là NÔ LỆ CỦA NHỮNG THÓI QUEN TỐT!

Bạn có dám và thách thức bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của mình hay không?

Hãy bắt đầu bằng hành động

Hãy bắt đầu bằng thói quen tốt

Cần mẫn, liên tục, kiên trì

Thói quen quyết định tương lai

(bạn không quyết định tương lai, thói quen làm chuyện đó, hãy nhớ kĩ là như vậy)

Thói quen, thói quen, thói quen TỐT in 2020!

Chúc bạn hữu một năm mới 2020 thành công!

#God Bless us
#Chúa phù hộ cho các bạn!

#Newyearnote
#Nghiquyetdaunam
#Thaiphamhappylive – “Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn”