Mừng năm mới, mừng con người mới

“Chúng ta không quyết định được TƯƠNG LAI Chúng ta chỉ quyết định được THÓI QUEN Chính THÓI QUEN quyết định TƯƠNG LAI “ *** Bất cứ vào dịp đầu năm mới nào (dù là Dương lịch hay Âm lịch), tôi dám cá là biết bao bạn hữu ở ngoài kia đều lên kế hoạch […]