Độc giả gửi hình sách chụp tận…Canada cho Happy Live!

Cứ từng bước, từng bước giúp cho từng cá nhân, từng gia đình và từng doanh nghiệp hiểu về tài chính, đầu tư, làm kinh doanh, marketing và phát triển bản thân mình như nào. Sứ mệnh của tôi và Happy Live đơn giản là vậy. Hạnh phúc lớn lao cũng nằm ở đó! #Vì xã […]