Độc giả gửi hình sách chụp tận…Canada cho Happy Live!

pay back time

Cứ từng bước, từng bước giúp cho từng cá nhân, từng gia đình và từng doanh nghiệp hiểu về tài chính, đầu tư, làm kinh doanh, marketing và phát triển bản thân mình như nào. Sứ mệnh của tôi và Happy Live đơn giản là vậy.

Hạnh phúc lớn lao cũng nằm ở đó!

# xã hội giàu có hơn!
#The Art of living is the art of giving

#Ngày đòi nợ – Payback Time

Cám ơn Kevin Tran nhé em! Chúc em nhiều niềm vui!