Nghệ thuật báng hàng đỉnh cao – The Snowball System

Ngồi thảo luận nhiều kiến thức rất hay cho Nghệ thuật Bán hàng đỉnh cao – The Snowball system cùng Dương Duy Bách Nguyễn Đăng Trung Hải và Lê Thanh Lịch trong một buổi sáng đẹp trời! Nhiều trao đổi thú vị! Câu hỏi của tôi dành cho các bạn: Các bạn có muốn tham gia 1 chương trình “Làm […]