Nghệ thuật báng hàng đỉnh cao – The Snowball System

nghệ thuật bán hàng đỉnh cao

Ngồi thảo luận nhiều kiến thức rất hay cho Nghệ thuật Bán hàng đỉnh cao – The Snowball system cùng Dương Duy Bách Nguyễn Đăng Trung Hải và Lê Thanh Lịch trong một buổi sáng đẹp trời!

Nhiều trao đổi thú vị!

Câu hỏi của tôi dành cho các bạn: Các bạn có muốn tham gia 1 chương trình “Làm chủ tuổi 20!” gồm 500-700 người vào 1-2 tháng kế tiếp không?

Cuối năm sẽ là hội thảo “Thiết Kế cuộc đời thịnh vượng” các bạn nhé!? 

Đón chờ…

#ThaiPham – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn! 
#Hệ_thống_bán_hàng_đỉnh_cao
#Làm_chủ_tuổi_20