ĐỪNG ĐỔ LỖI NGOẠI CẢNH, HÃY NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH

Ai cũng khao khát thành công và tốt hơn mỗi ngày, nhưng điều mà tôi muốn các bạn nên loại bỏ là: ngưng cách tự xem mình là nạn nhân của tất cả mọi việc “Tôi muốn thực hiện điều đó nhưng dường như cả thế giới đang chống lại tôi…” “Là người đó/sự việc […]

Ngưng đổ lỗi cho ngoại cảnh

Ai cũng khao khát thành công và tốt hơn mỗi ngày, nhưng điều mà tôi muốn các bạn nên loại bỏ là: ngưng cách tự xem mình là nạn nhân của tất cả mọi việc. “Tôi muốn thực hiện điều đó nhưng dường như cả thế giới đang chống lại tôi…” “Là người đó/sự việc […]

Cuộc sống là một chuỗi những khó khăn và việc bạn cần làm là đi giải quyết nó. Đổ lỗi không phải là cách giải quyết vấn đề. Chào ngày mới #ngưng_đổ_lỗi #chịu_100%_trách_nhiệm_với_bản_thân #tự_đứng_trên_đôi_của_mình – Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn