Cuộc sống là một chuỗi những khó khăn và việc bạn cần làm là đi giải quyết nó. Đổ lỗi không phải là cách giải quyết vấn đề. Chào ngày mới #ngưng_đổ_lỗi #chịu_100%_trách_nhiệm_với_bản_thân #tự_đứng_trên_đôi_của_mình – Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

Cuộc sống là một chuỗi những khó khăn và việc bạn cần làm là đi giải quyết nó. Đổ lỗi không phải là cách giải quyết vấn đề.

Chào ngày mới

#ngưng_đổ_lỗi
#chịu_100%_trách_nhiệm_với_bản_thân
#tự_đứng_trên_đôi_của_mình

– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn