Những Yếu Tố Để Trở Thành Một Thương Hiệu Thách Thức.

  Nói đến Thương hiệu Thách thức, trên hết đó là trạng thái tâm lý. Đó là một thương hiệu và một nhóm người đứng đằng sau thương hiệu có “tham vọng vượt trên cả các nguồn lực marketing thông thường”. Do đó, thương hiệu sẽ cần thay đổi tiêu chí ra quyết định theo […]