NHỮNG KẺ NÓI DỐI VỚI BẢN THÂN KHÔNG THỂ THÀNH CÔNG

“Nếu bạn không thể bay, hãy chạy Nếu bạn không thể chạy, hãy đi bộ Nếu bạn không thể đi bộ, hãy bò Dù với bất cứ phương pháp nào Hãy nhớ bạn luôn phải tiến về phía trước” – Martin Luther King Jr. – #ThaiPham P/S: Còn 8.6km to go trong tháng 12/2019. Không […]