NHỮNG KẺ NÓI DỐI VỚI BẢN THÂN KHÔNG THỂ THÀNH CÔNG

NHỮNG KẺ NÓI DỐI VỚI BẢN THÂN KHÔNG THỂ THÀNH CÔNG

“Nếu bạn không thể bay, hãy chạy
Nếu bạn không thể chạy, hãy đi bộ
Nếu bạn không thể đi bộ, hãy bò
Dù với bất cứ phương pháp nào
Hãy nhớ bạn luôn phải tiến về phía trước”

– Martin Luther King Jr. –

#ThaiPham

P/S: Còn 8.6km to go trong tháng 12/2019. Không bao giờ bỏ cuộc cho target 200km/tháng

– NEVER EVER QUIT, KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC –