Offline chiến binh 66 ngày Hà Nội

Không biết nói gì hơn ngoài câu nói: Tôi hạnh phúc Và tôi yêu các bạn Một buổi offline quá ý nghĩa mừng sinh nhật 1 năm của cộng đồng 6x66ngaythuthach tại Hà Nội. Một năm, chúng tôi từ 50 thành viên tăng lên hơn 18.000 thành viên như hiện tại. Mỗi một ngày, chúng […]