Offline chiến binh 66 ngày Hà Nội

Offline chiến binh 66 ngày Hà Nội

Offline chiến binh 66 ngày Hà Nội

Offline chiến binh 66 ngày Hà NộiKhông biết nói gì hơn ngoài câu nói:

Tôi hạnh phúc

Và tôi yêu các bạn

Một buổi offline quá ý nghĩa mừng sinh nhật 1 năm của cộng đồng 6x66ngaythuthach tại Hà Nội.

Một năm, chúng tôi từ 50 thành viên tăng lên hơn 18.000 thành viên như hiện tại.

Mỗi một ngày, chúng tôi chăm chỉ rèn luyện sức khoẻ, đọc sách để phát triển cả thể lực và trí lực.

Chúng tôi chứng minh được một điều là không chỉ người già ở Việt Nam ?? là tập thể dục mà còn đó nhiều thanh niên cũng chăm không kém các cụ.

Chúng tôi sẽ còn phát triển và lan toả.

Sẽ nhiều thanh niên Việt Nam khoẻ mạnh cả về cả thể lực và trí lực cũng như giỏi học các kinh doanh, đầu tư hơn nữa

Tôi yêu cộng đồng 6x66ngaythuthach

#ThaiPham
#6x66ngaythuthach
#Sinhnhat1nam