TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÂN TÍCH KĨ THUẬT (TA)

TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÂN TÍCH KĨ THUẬT (TA) – Bổ sung cho FA (phân tích cơ bản) (Kỉ niệm 1 năm ngày ra mắt Tuyệt Kĩ giao dịch bằng đồ thị Nến Nhật)   Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật bao gồm nhiều yếu tố. Đầu tiên, mặc dù phân tích cơ […]