“Có thời điểm để mua, thời điểm để bán và thời điểm để nghỉ ngơi.”

"Có thời điểm để mua, thời điểm để bán và thời điểm để nghỉ ngơi."
? Đâu phải cứ liên tục mua mua bán bán là thành công.
Càng giao dịch thường xuyên, bạn càng dễ mắc sai lầm về cả tâm lý lẫn phương pháp. Điều này càng đúng khi thị trường bước vào thời kỳ không thuận lợi.
Tìm hiểu thêm về Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật – Steve Nison (Một “bộ vuốt” phân tích đồ thị cho những góc nhìn độc nhất về sức khỏe thị trường và những tín hiệu đảo chiều sớm)
? Phiên bản sách nói: https://bit.ly/sach-noi-nen-nhat
? Phiên bản sách giấy: https://bit.ly/nen-nhat-tiki