66 ngày thử thách: ngày 3

Welcome Day#3 #66ngaythuthach #66daychallenge Chào mừng ngày 03/66 ngày QUAN TRỌNG NHẤT LÀ KIÊN TRÌ, BỀN BỈ “Để tạo một củ nhân sâm, cái gốc rễ của cây phải sống cả trăm năm. Trong khi đó, cây hành hương chỉ cần chín tuần. Tôi đã sống cuộc đời của một cây hành. Nó làm tôi bất mãn. […]