66 ngày thử thách: ngày 3

ngày 3 66 ngày thử thách

Welcome Day#3 #66ngaythuthach #66daychallenge

Chào mừng ngày 03/66 ngày

QUAN TRỌNG NHẤT LÀ KIÊN TRÌ, BỀN BỈ

“Để tạo một củ nhân sâm, cái gốc rễ của cây phải sống cả trăm năm. Trong khi đó, cây hành hương chỉ cần chín tuần. Tôi đã sống cuộc đời của một cây hành. Nó làm tôi bất mãn. Bây giờ, tôi phải sống cuộc đời của củ nhân sâm và thời gian sẽ tạo dựng cho tôi thành một người giàu nhất thế giới.

Ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới!”

Bí mật Phan Thiên Ân –

Cố lên nhé các bạn hữu của tôi.

Good morning all!

#ThaiPhamHappyLive