BỐN PHÉP TÍNH CỦA CUỘC ĐỜI

1. Nếu bạn muốn thật giàu có… phải giỏi phép tính NHÂN (nhân bản, nhân cách, nhân từ). 2. Nếu bạn muốn có nhiều bạn bè, nhiều người mến, nhiều người tin tưởng thì phải giỏi phép tính CHIA (chia sẻ). ĐỪNG BIẾT MÀ GIỮ CHO RIÊNG MÌNH. 3. Nếu bạn muốn làm được những […]