Cảm ơn vì một khóa huấn luyện tuyệt vời!

1. Cám ơn các học viên yêu quý của tôi và những bạn còn missing trong hình. 2. Cám ơn các coach rất tuyệt vời Và vì thế: Khoá 1 PMM – Practical Marketing Manager của SAGE đã kết thúc tốt đẹp! Có những điểm được và còn nhiều điều thiếu sót với tất cả, […]