2 Đặc quyền quan trọng nhất của con người là:

1) Tự do 2) Lựa chọn điều mình muốn làm Hay nói cách khác, bạn được TOÀN QUYỀN tự do lựa chọn điều mình muốn! Ngày hôm nay bạn chọn lựa điều gì? Danh sách bên trái hay bên phải? – Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người […]