Happy Live RUN 

Ngày hôm nay là một ngày mới! Ngày hôm nay tôi (chúng tôi) sẽ trút bỏ những lớp vỏ sần sùi của ngày cũ bao bọc. Tôi quyết định SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI MỚI! Cuộc đời mới của SỰ TỰ DO, HẠNH PHÚC VÀ TỰ CHỦ Tài chính! #Runforlovinglife #ThaiPham #Runforlovinglife #THAY ĐỔI CUỘC SỐNG BẰNG […]