Một khách du lịch ở làng Greenwich của New York đã quyết định nhờ một họa sĩ vẻ hè phác thảo bức chân dung của mình. Anh ta đã nhận được một bản phác thảo rất đẹp với giá 100 đô la. “Khá đắt đấy”, người khách nói với người nghệ sĩ, “nhưng tôi sẽ […]