Một khách du lịch ở làng Greenwich của New York đã quyết định nhờ một họa sĩ vẻ hè phác thảo bức chân dung của mình. Anh ta đã nhận được một bản phác thảo rất đẹp với giá 100 đô la.
“Khá đắt đấy”, người khách nói với người nghệ sĩ, “nhưng tôi sẽ trả, vì nó là một bức ký họa tuyệt vời. Nhưng thực sự ông chỉ mất có năm phút để vẽ nó.”
“Thật ra là 25 năm và 5 phút”. Người họa sĩ trả lời.
– Trích cuốn sách Kinh tế học cơ bản, Basic Economics- ra mắt 10/2022!
Sự tinh thông đến từ hàng ngàn giờ tập luyện và đầu tư vào các kĩ năng.
Thứ bạn nhìn thấy là thành quả người khác đã có, đang hưởng thụ. Nhưng bạn thường không hiểu sự vất vả đứng đằng sau sự việc tưởng chừng rất đơn giản ấy!
Thí dụ như cuốn sách chúng tôi, Happy Live đang làm, nó cũng là nỗ lực của hàng trăm giờ lao động miệt mài của nhiều công đoạn.
Enjoy reading các bạn nhé!