Review Siêu Cò – Cách thức biến quan hệ thành tiền tệ

Về quê có thời gian review (lần thứ n) Cuốn sách Siêu Cò – Super Connectors – có một đoạn đọc đi đọc lại, đại ý rất thú vị: “mối quan hệ công việc nên để khoan thai, từ tốn và phát triển dựa trên tự nhiên dựa trên sự cho đi và nhận lại […]

Cuộc đời người làm sách, sống với sách, thở với sách và chơi với sách chả có gì quý hơn là dùng chính sản phẩm của mình làm quà tri giao 🎁 với những kết nối thân tình thuộc vòng tròn 5-50-100 của mình! Thân tình thì phải tình hơn các mối sơ giao, phải không? Liên […]

Để đây thôi…

Teasing chút nữa với quý bạn vì cũng chưa nhận đặt trước! Đầu tháng 7 bắt đầu nhận đặt trước anh em nhé! Siêu phẩm “Siêu cò – Cách thức biến Quan Hệ thành Tiền Tệ”