CẢI TIẾN TRƯỚC – PHÁT KIẾN SAU

cải tiến trước phát kiên sau
Về căn bản, tạo ra trải nghiệm là một quy trình gồm năm phần:
■ Các yếu tố nội tại. Những yếu tố vật lý không thể thiếu với trải nghiệm.
■ Mục đích. Người tiêu dùng cần hay muốn gì từ trải nghiệm.
■ Tương tác. Những hành động, giao tiếp và hành vi.
■ Ảnh hưởng. Những kết quả hữu hình.
■ Ấn tượng. Điều còn lại trong người tiêu dùng.
🎯 Trích từ sách Cải tiến trước – Phát kiến sau:

Có thể bạn quan tâm: CẢI TIẾN TRƯỚC, PHÁT KIẾN SAU

 

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA