Quá nhiều công ty đã đánh giá quá cao sự linh hoạt của bản thân cũng như đánh giá thấp sự linh hoạt của khách hàng. Họ tưởng rằng lòng trung thành với thương hiệu là một thứ cố định, rằng tần suất sử dụng sản phẩm sẽ không bao giờ thay đổi, và rằng […]

CẢI TIẾN TRƯỚC – PHÁT KIẾN SAU

Về căn bản, tạo ra trải nghiệm là một quy trình gồm năm phần: ■ Các yếu tố nội tại. Những yếu tố vật lý không thể thiếu với trải nghiệm. ■ Mục đích. Người tiêu dùng cần hay muốn gì từ trải nghiệm. ■ Tương tác. Những hành động, giao tiếp và hành vi. […]