Sách nói lậu tràn lan, phản ứng hay thỏa hiệp?

Sáng ra gặp quảng cáo sách nói LẬU trên DZu Túp Zu tu bi- KHÔNG BẢN QUYỀN TRÀN LAN với giá 499K bạn có nguyên một kho sách từ Phát Triển Bản Thân, Làm giàu rồi các tiểu thuyết kinh điển… Chế tài nên có cho những hành vi ăn cắp bản quyền trắng trợn […]