Sách nói lậu tràn lan, phản ứng hay thỏa hiệp?

sách nói lậu, phản ứng hay thỏa hiệp

sách nói lậu, phản ứng hay thỏa hiệpSáng ra gặp quảng cáo sách nói LẬU trên DZu Túp Zu tu bi- KHÔNG BẢN QUYỀN TRÀN LAN với giá 499K bạn có nguyên một kho sách từ Phát Triển Bản Thân, Làm giàu rồi các tiểu thuyết kinh điển…

Chế tài nên có cho những hành vi ăn cắp bản quyền trắng trợn của người khác thế này và đem đi kinh doanh chứ nhỉ?

Tôi dám cá 100% là người chủ của USB sách nói này không có deal đàm phán mua bản quyền với các nhà xuất bản, hoặc đơn vị sản xuất sách ở Việt Nam.

Hình như toàn sách của First News/ Trẻ và các nhà sách nổi tiếng.

Kinh doanh không bản quyền và thu tiền có vẻ dễ dàng ở Việt Nam và không bị …chế tài?

Đời làm sách khộ…quá! Cư bị lậu hoài . Thôi thì làm free nhỉ?

P/S: Nay không đăng tút motivate nữa mà dùng chính post này để motivate mình là không được thỏa hiệp với sách lậu 

P.S.S: Trông mặt của Founder USB sách nói trông …gian gian nhỉ? Không đẹp choai ).

#ThaiPham
#Sách_nói_lậu
#Thỏa_hiệp?