Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng

Với bản thảo trong tay, em check chính tả hàng ngày… Đang vắt giò lên cổ để hoàn thiện sách, rồi in ấn, rồi đóng gói để đưa “siêu phẩm” này đến tay độc giả bắt đầu từ 18/3/2020 đây Ai bảo làm tác giả là sung sướng? (Không giao đúng hẹn là anh em […]