Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượngVới bản thảo trong tay, em check chính tả hàng ngày…

Đang vắt giò lên cổ để hoàn thiện sách, rồi in ấn, rồi đóng gói để đưa “siêu phẩm” này đến tay độc giả bắt đầu từ 18/3/2020 đây

Ai bảo làm tác giả là sung sướng? (Không giao đúng hẹn là anh em “xử đẹp” ?)

Làm dịch giả mệt 7-8 thì chắc làm tác giả sẽ mệt và trách nhiệm hơn ở thang 10 điểm!

Cố lên tôi ơi!

#ThaiPham
#Thiết kế cuộc đời thịnh vượng