THÔNG BÁO về SÁCH GIẢ SÁCH THẬT HAPPY LIVE

Bạn hỏi tôi: “Làm thế nào để phân biệt sách giả, sách thật của Happy Live làm ra?” Tôi trả lời: Cách phân biệt sách giả, sách thật của Happy Live rất dễ dàng: 1. Chúng tôi chỉ bán tại: website Happy.Live, trên tiki.vn và nhà sách FAHASA là chính (những nơi khác tự động […]