8 sai lầm kinh điển trong đầu tư chứng khoán

“Một cổ phiếu đã giảm sàn nhiều phiên thì chắc chắn sẽ không giảm nữa? Các chỉ báo cũng đã quá bán rồi, đây chính là tín hiệu bảo ta hãy mua vào cổ phiếu này!?” Bạn đã bao giờ đưa ra lập luận tương tự? Liệu nó có đúng trong mọi trường hợp hay […]