SALE LÀ GÌ?

BIẾT Ý NGHĨA CỦA TỪ [#SALES](https://www.facebook.com/hashtag/sales?epa=HASHTAG) ĐỂ CHỐT ĐƠN NHANH GỌN! Các bạn đã biết chưa? Marketing và Sales gần như là một, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ai chưa biết thì hãy đọc Hệ Thống Bán Hàng đỉnh cao và Marketing giỏi phải kiếm được tiền nhé!https://tiki.vn/bo-sach-marketing-ban-hang-dinh-cao-p26708517.html?spid=26708518 Sales và marketing luôn đi […]