Vào ngày Bạn sinh ra đời, ngay lập tức bạn đã có một vốn quí báu nhất đời đó là sinh mạng mà Cha Mẹ đã cho. Mỗi ngày qua đi Bạn đang sở hữu một điều tối quan trọng là sự nỗ lực của chính bản thân mình! Hạnh phúc, giàu có, thịnh vượng […]