SRA, SRB: Cái kết được báo trước một năm

Khi tất cả các nhà đầu tư đều tập trung vào thứ gọi là: EPS, DOANH THU KHỦNG NHẤT SÀN… (Trong kế toán có một câu nói nổi tiếng: “Hãy cho tôi 1 cây bút chì, và một cục tẩy, bạn muốn doanh thu và lợi nhuận bao nhiêu tôi cũng có thể làm được. […]