Càng lớn hơn tôi càng nhận ra các bài học lớn!

1. Học là sự…cả đời! Đừng tưởng điểm cao và bằng đỏ ở trường sau này sẽ thành công!  2. Thế giới thực khắc nghiệt lắm…không phải như ở trường, cứ đi học là… sẽ có điểm! Rồi cứ đi làm sẽ có lương (cao) hay cứ khởi nghiệp sẽ thành công!  3. Mất tiền […]