Càng lớn hơn tôi càng nhận ra các bài học lớn!

1. Học là sự…cả đời! Đừng tưởng điểm cao và bằng đỏ ở trường sau này sẽ thành công! 

2. Thế giới thực khắc nghiệt lắm…không phải như ở trường, cứ đi học là… sẽ có điểm! Rồi cứ đi làm sẽ có lương (cao) hay cứ khởi nghiệp sẽ thành công! 

3. Mất tiền sẽ kiếm lại được; mất thời gian là mất VĨNH VIỄN 

4. Học cách học hỏi liên tục, thay đổi bản thân: thực sự đó mới là sức mạnh lớn lao! 

5. Chất lượng của quan hệ bạn bè chính là sự giàu có của bạn 

6. Nghệ thuật sống là nghệ thuật cho đi. Càng cho đi nhiều càng giàu và càng hạnh phúc! 

7. Người thầy tốt nhất của bạn chính là LỖI LẦM gần nhất của bạn! 

Chúc bạn hữu một tuần mới làm việc hiệu quả! 

#Mondaythoughts
#Bài_học_cuộc_đời
#ThaiPhamHappyLive– Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!